Ký hiệu: 5419/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 14-12-2017
Ngày hết hiệu lực: 01-01-0001
Trích yếu: Tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh