Ký hiệu: 612/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 16-09-2021
Ngày hết hiệu lực: 01-01-0001
Trích yếu: Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban dân tộc
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh