Ký hiệu: 1341/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 09-10-2020
Ngày hết hiệu lực: 01-01-0001
Trích yếu: Ủy ban Dân tộc hướng dẫn phân bổ vốn năm 2020 do các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Cơ quan ban hành: Ủy ban dân tộc
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh