“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA
28/09/2021

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh học tập chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động.

Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh