Quyết định 2911/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 Về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
22/10/2022

Ngày 21/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định  tặng Bằng khen cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phát huy vai trò của người có uy tín nhân Hội nghị Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Chi tiết xem tại đây

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22/09/2022

Ngày 21/9/2022, UBND itnrh Khánh Hòa ban hành  Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiên snghị của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành, cơ quan trùng ương đóng trên địa bản tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xem tại đây

|<<    <   
12345
   >    >>|
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh