Ký hiệu: 1227/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14-07-2021
Ngày hết hiệu lực: 01-01-0001
Trích yếu: Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực:
Tập tin đính kèm:
Xem file PDF
Nội dung:
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh