Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

25/06/2021 04:15        
Đọc tin

Ngày 18/6/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó tỉnh Khánh Hoà có 10 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chi tiết xem tại đây
 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh