Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

10/06/2021 06:59        
Đọc tin

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tỉnh Khánh Hoà có 28 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: 20 xã khu vực III, 3 xã khu vực II và 5 xã khu vực I. Chi tiết xem tại đây.

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh