Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa

04/05/2023 00:00        
Đọc tin

Ngày 12/4/2023, tại Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022. Theo kết quả công bố, Chỉ số tổng hợp PAPI tỉnh Khánh Hòa đạt 43,44/80 điểm, xếp thứ hạng 16/61 tỉnh/thành phố, thuộc nhóm đạt điểm “Cao” , tăng 1,75 điểm và 24 bậc so với năm 2021.

Chi tiết xem tại đây

Phụ lục kết quả chỉ số PAPI xem tại đây

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh