Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

05/10/2021 00:00        
Đọc tin

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 thay thế Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021.

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa xem tại đây.

 

                                                                                      Văn phòng

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh