“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA

28/09/2021 00:00        
Đọc tin

Sáng 28-9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh học tập chuyên đề toàn khóa “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động.

Hội nghị triển khai học tập theo hình thức chiếu chiếu Video do GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày, kết hợp với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

 

Qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

 

                                                         Văn phòng

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh