Thông báo về triển khai bình chọn video clip tham dự Vòng sơ khảo Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ” lần thứ 5 - năm 2021

01/09/2021 02:05        
Đọc tin
 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh