Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 17/07/2016]

Tham dự Hội nghị có 360 học viên là Lãnh đạo, chuyên viên thuộc các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Ông Nguyễn Văn Phẩm – Chuyên gia về lĩnh vực thống kê là báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chăm lo đến đời sống của đồng bào các DTTS, ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc. Nhờ đó, bộ mặt đô thị, nông thôn vùng dân tộc và miền núi ngày càng đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá cho thấy, nhiều chính sách dân tộc của ta còn chồng chéo, dàn trải, chưa phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường của đồng bào các dân tộc, chưa phát huy được hiệu quả đầu tư.. Hạn chế này xuất phát từ việc chưa có được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số, trong đó khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc trong suốt thời gian qua ở các Bộ, ngành, các địa phương là do thiếu các số liệu thống kê về phát triển kinh tế - xã hội của từng dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, trước yêu cầu của công tác dân tộc trong tình hình mới, trong thời gian gần đây, UBDT đã chủ trì, phối hợp với TCTK tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2015 phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS. Mục tiêu của Đề án là góp phần hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS phục vụ cho việc xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong giai đoạn 2016-2020, góp phần đổi mới công tác xây dựng và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Theo phương án điều tra, UBDT sẽ thực hiện việc thu thập thông tin, số liệu từ các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; các cơ quan liên quan thuộc các bộ, ngành trung ương.

Trước khi tiến hành thu thập thông tin, UBDT sẽ tổ chức Hội nghị Tập huấn cho cán bộ của 05 bộ/ngành và 18 sở, ban, ngành của 51 tỉnh, thành phố. Các Hội nghị Tập huấn được triển khai đồng thời tại 3 địa điểm. Hội nghị Tập huấn tại Hà Nội dành cho cán bộ các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Hội nghị tổ chức tại Đà Nẵng dành cho cán bộ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và Hội nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho cán bộ các tỉnh Nam Bộ.

Để chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu học viên nghiêm túc học tập, tích cực thảo luận, nắm chắc yêu cầu, nội dung, phương pháp để sau khóa tập huấn, tất cả các đồng chí sẽ hoàn thành được các báo cáo, các biểu mẫu, đảm bảo thông tin, số liệu đầy đủ, tin cậy và hữu ích.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị các học viên đã được nghe ông Nguyễn Văn Phẩm – chuyên gia về lĩnh vực thống kê giới thiệu các nội dung: Chức năng của UBDT; giới thiệu Quyết định 02 của Thủ tướng Chính phủ; công tác phối hợp với Tổng cục Thống kê, phân công trách nhiệm; hệ thống chỉ tiêu; nhóm, chỉ tiêu; danh mục hệ thống, kế hoạch triển khai. Báo cáo viên cũng đã hướng dẫn các học viên về các phương án thu thập số liệu, cách ghi biểu báo cáo và các chỉ tiêu thuộc phạm vi lĩnh vực các sở, ban, ngành.

Cùng thời điểm diễn ra Hội nghị tập huấn dành cho các tỉnh, thành khu vực phía Bắc tổ chức ở Hà Nội, thì tại Tp.Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh cũng đồng thời diễn ra Hội nghị tập huấn phương án thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số dành cho các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên gồm có 18 tỉnh, thành với 336 đại biểu tham dự. Khu vực miền Nam có 15 tỉnh thành với 340 đại biểu tham dự.

Đại biểu của 15 tỉnh, thành khu vực miền Nam tham dự Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh

Đại biểu của 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham dự Hội nghị tập huấn tổ chức tại Tp.Đà Nẵng

Theo chương trình, Hội nghị tập huấn ở cả 3 miền trên cả nước sẽ diễn ra từ ngày 13/7 đến hết ngày 15/7/2016.

*Trước đó, sáng ngày 13/7, tại Tp.Hà Nội, UBDT cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương án thu thập thông tin về 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dành cho các cơ quan thuộc các bộ, ngành Trung ương. Tham dự Hội nghị có đại diện: Bộ Nội vụ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cho các bộ, ngành tổ chức tại Hà Nội

Đại diện các bộ, ngành đã được nghe các chuyên gia hướng dẫn về phương án, kế hoạch thu thập thông tin, số liệu; phương pháp ghi chép số liệu và lập biểu báo cáo gửi về UBDT.

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 155114