Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 28/03/2016]

Ngày 28-3, Đoàn giám sát bầu cử Trung ương do bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông: Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với đoàn.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, đến nay, các công việc chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ về thời gian theo yêu cầu. Ngay sau khi Trung ương triển khai công tác bầu cử, Khánh Hòa đã khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh đã khẩn trương thành lập UBBC tỉnh gồm 23 thành viên; 4 tiểu ban giúp việc; 3 Ban bầu cử đại biểu QH, 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 75 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 914 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

 

Bà Bùi Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát công tác bầu cử ở Khánh Hòa
Bà Bùi Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát
công tác bầu cử ở Khánh Hòa

Ông Ngô Truyện - Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực UBBC tỉnh cho biết, đến hết ngày 13-3, UBBC tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của 14 người ứng cử đại biểu QH khóa XIV, trong đó có 10 người được giới thiệu ứng cử và 4 người tự ứng cử. Đối với HĐND tỉnh có 98 hồ sơ ứng cử, trong đó có 95 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử; đối với HĐND cấp huyện có 533 người ứng cử, trong đó có 532 người giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử; HĐND cấp xã có 6.268 người ứng cử, trong đó có 6.242 người được giới thiệu ứng cử và 26 người tự ứng cử. Tất cả hồ sơ người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Qua đánh giá kết quả triển khai thực hiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và tiến hành các bước quy trình giới thiệu người ứng cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, công khai, đúng luật, thể hiện sự thống nhất cao trong thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần và lập danh sách sơ bộ người ứng cử. Đặc biệt, UBBC tỉnh luôn bám sát sự hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp để triển khai. Nhờ vậy, cơ cấu tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số, tỷ lệ người ngoài Đảng, đại biểu tái cử, trẻ tuổi và trình độ học vấn đảm bảo theo quy định.

Ông Trần Ngọc Thanh cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn tất nhiều khâu, bước quan trọng trong công tác bầu cử, trong đó đã hoàn tất 2 lần hiệp thương. Trên cơ sở đó, ban công tác bầu cử các địa phương đang tiến hành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử. Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận trong tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa đến từng người dân. Mặt trận tỉnh sẽ tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 14–4 để chốt danh sách chính thức; tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cử tri; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Qua kiểm tra, bà Bùi Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các cấp mặt trận trong tỉnh đã làm tốt công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp đảm bảo đúng quy trình, thời gian, cơ cấu, số lượng theo quy định. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện tốt việc tinh giảm số lượng người ứng cử HĐND các cấp đang làm việc ở các cơ quan nhà nước và tăng số người ở các hội, đoàn thể. Bà Bùi Thị Thanh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cần quan tâm đến hoạt động lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến số lượng cử tri tham dự, biên bản cuộc họp và các nội dung phải đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở này, tỉnh mới tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách người ứng cử. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để người dân tham gia bầu cử, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ngoài ra, địa phương cần tập trung giải quyết tốt những vướng mắc phát sinh nếu có để hoạt động bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và là ngày hội của toàn dân.

Theo baokhanhhoa.com.vn
Đang online: 36

Số lượt truy cập: 155119